MŠ Vackova

Náš program napomáhá rozvoji a kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.

Dvoutřídní mateřská škola zřízená jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – Královo Pole.

Mateřská škola Vackova je od roku 1996 právním subjektem.

Mateřská školka Vackova 70 - budova

Ve školce máme dvě věkově smíšené třídy –„Berušky“ a „Sluníčka“.  Celkem nás navštěvuje 37 dětí.

Třída Berušek se nachází v I.poschodí budovy, v přízemí najdete třídu Sluníček, společnou jídelnu a také šatny obou tříd.

Kdo se stará o děti?

Paní ředitelka: Alena Haluzová

Paní učitelky: Zdeňka Marišlerová a Magdalena Sladkovská

Paní provozní: Eva Růžičková

Pohled do školky