Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vydávání přihlášek:

  • od 1. 4. do 30. 4. 2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
  • od 1. 4. do 30. 4. 2021 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro

Kontakty:

Mgr. Dagmar Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

  • výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, ve středu 28. 4. 2022 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ

 

Sběr přihlášek:

  1.  pošlete do datové schránky: rxi6gd3
  2.  pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz
  3.  poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno
  4.  přinesete v den zápisu do MŠ:
  • pondělí  2. 5. 2022  13:00 – 15:00 hod.
  • úterý      3. 5. 2022  13:00 – 15:00 hod.

Je možné objednat přesný čas zápisu na tel.. 776 606 687 (aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

 

Ing. Magdalena Sladkovská

ředitelka školy