Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24

Vydávání přihlášek:

  1. Elektronické vydání přihlášky: Na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz, v termínu od 1. do 30. 4. 2023
  2. Vyzvednutí v mateřské škole: Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, ve středu 26. 4. 2023 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ.
  3. Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.:

Sběr přihlášek:

  1.  pošlete do datové schránky: rxi6gd3
  2.  pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz
  3.  poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno
  4.  přinesete v den zápisu do MŠ: středa 3. 5. 2023  8:00 – 12:00 hod., nebo čtvrtek 4. 5. 2023  12:00 – 16:00 hod.

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).