Nové fotky naší školky

Velké díky patří panu Radku Bruneckému, který všechny fotky nafotil
a zpracoval…

Budova školky

Jídelna

Třída Berušek

Třída Sluníček

Zahrada

Ostatní