Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25

Vydávání přihlášek:

1. Elektronické vydání přihlášky: Na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz, v termínu od 15.4. do 14.5. 2024

2. Vyzvednutí v mateřské škole: Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, v pátek 26. 4. 2024 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ.

3. Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.

Sběr přihlášek:

1.  pošlete do datové schránky: rxi6gd3

2.  pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz

3.  poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno

4.  přinesete v den zápisu do MŠ: pondělí 13. 5. 2024  8:00 – 12:00 hod., nebo úterý 14. 5. 2024  12:00 – 16:00 hod.

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud
se liší od bydliště zákonných zástupců).