INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Informace k provozu školy od 22.3.2021 do 28.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
 • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a  pokračuje se v dosavadním režimu.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vydávání přihlášek:

 • od 1. 4. do 30. 4. 2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • od 1. 4. do 30. 4. 2021 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro

   Kontakty:

          Mgr. Dagmar Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

          Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181 

 • výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, ve středu 28. 4. 2021 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ

 

Sběr přihlášek:

 1. pošlete do datové schránky: rxi6gd3
 2. pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz
 3. poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno
 4. přinesete v den zápisu do MŠ:
 • pondělí  3. 5. 2021    8:00 – 12:00 hod.
 • úterý      4. 5. 2021  12:00 – 16:00 hod.

Je možné objednat přesný čas zápisu na tel.. 776 606 687 (aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2021

Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle § 34, odst. 11, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky na prázdninový provoz do jiné než kmenové MŠ podali v termínu od 19. 4. 2021 nejpozději do 31. 5. 2021.
Žádáme rodiče o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí
z kmenové MŠ.
V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 9 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25. 8. do 31. 8. 2021) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.
V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny dle přiložené tabulky.

Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
protože se nyní nevídáme ve školce, rádi bychom zmínili důležité informace k zápisu do prvních tříd
základních škol pro školní rok 2021/2022.
Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Podmínkou pro registraci žáka k zápisu do ZŠ je vyplnění elektronické žádosti o přijetí nebo odkladu
školní docházky (pokud žádáte o odklad školní docházky) na adrese: https://zapisdozs.brno.cz/ v
měsíci březnu.
Sběr přihlášek v měsíci dubnu si stanovuje každá ZŠ sama, sledujte tedy informace na jejich stránkách.
K žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP) a
doporučení dětského lékaře.
Přeji Vám šťastnou volbu při výběru dobré základní školy.

Magdaléna Sladkovská, ředitelka školy

Informace k provozu školy od 1. 3. do 21. 3. 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 provoz škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na předškolním i základním vzdělávání.

Naše školka proto zůstane v tuto dobu zavřená.