Rozvrh dne

Uspořádání dne v MŠ Vackova 70

7:00 Otevření MŠ
7:00 – 9:30 Ve svých třídách si děti volně hrají, nebo se zapojují do nabízených činností založených na prožitkovém učení. Společné přivítání dne písničkou, je zařazován ranní nebo komunitní kruh a tělovýchovná chvilka.Ve třídách je dětem nabízeno ovoce nebo zelenina, které jsou součástí dopolední přesnídávky, samozřejmostí je dodržování pitného režimu.
9:30 – 10:00 Dopolední přesnídávka.
10:00 – 12:00 Pobyt venku, za pěkného počasí chodíme ven dříve.
12:00 – 12:30 Čas oběda, děti si nalévají samostatně pití, volí si množství polévky
a odnášejí po sobě prázdné nádobí, starší děti používají příbor.
12:30 – 12:45 Děti, které chodí polodenně, odcházejí domů. Ti, kteří jdou odpočívat, si vyčistí zuby, poslechnou si pohádku a chystají se k odpočinku. Všechny děti tráví půlhodinu odpočinkem na lůžku. Děti, které neusnou, vstávají a věnují se klidným činnostem a hrám tak, aby nevzbudily kamarády.
14:15 – 14:45 Odpolední společná svačina probíhá v jídelně.
14:45 – 16:00 Spontánní aktivity, hry. Za pěkného počasí na zahradě. Postupné odcházení domů.
16:00 Uzavření MŠ