PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 15.7. do 26.7.2024

Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 15.7. do 26.7.2024 

Pokud budete děti přihlašovat do jiné než kmenové MŠ, řiďte se informacemi z webu konkrétní mateřské školy.

Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ:

Vyplněnou ŽÁDOST a kopii evidenčního listu z kmenové MŠ, mohou rodiče dětí z jiných mateřských škol, městské části Brno – Královo Pole, podávat prostřednictvím mailu ms_vackova@volny.cz, nebo vhodit do schránky MŠ.

Termín podávání žádostí je od 1. 4. 2023  do 30. 4. 2024.

Žádosti podané v jiném termínu nebudou akceptovány.

 

Informace od zřizovatele:

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 26.8. do 30.8.2024) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V MŠ Herčíkova 12 a MŠ Herčíkova 21 proběhne během letních prázdnin rekonstrukce.

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25

Vydávání přihlášek:

1. Elektronické vydání přihlášky: Na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz, v termínu od 15.4. do 14.5. 2024

2. Vyzvednutí v mateřské škole: Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, v pátek 26. 4. 2024 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ.

3. Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.

Sběr přihlášek:

1.  pošlete do datové schránky: rxi6gd3

2.  pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz

3.  poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno

4.  přinesete v den zápisu do MŠ: pondělí 13. 5. 2024  8:00 – 12:00 hod., nebo úterý 14. 5. 2024  12:00 – 16:00 hod.

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud
se liší od bydliště zákonných zástupců).

Зарахування українських дітей

Дорогі батьки, Зарахування українських дітей до дитячого садка триватиме 6 червня 2023 року з 8:00 до 12:00 та 7 червня 2023 року з 12:00 до 16:00. Візьміть із собою заповнену заяву, підтверджену лікарем, свідоцтво про народження дитини, паспорт та довідку про місце проживання. директор дитячого садка

 

Ing. Magdalena Sladkovská

ředitelka školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24

Vydávání přihlášek:

 1. Elektronické vydání přihlášky: Na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz, v termínu od 1. do 30. 4. 2023
 2. Vyzvednutí v mateřské škole: Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, ve středu 26. 4. 2023 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ.
 3. Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.:

Sběr přihlášek:

 1.  pošlete do datové schránky: rxi6gd3
 2.  pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz
 3.  poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno
 4.  přinesete v den zápisu do MŠ: středa 3. 5. 2023  8:00 – 12:00 hod., nebo čtvrtek 4. 5. 2023  12:00 – 16:00 hod.

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 1.7. do 14.7.2023

Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 1.7. do 14.7.2023 

Pokud budete děti přihlašovat do jiné než kmenové MŠ, řiďte se informacemi z webu konkrétní mateřské školy.

Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ:

Vyplněnou ŽÁDOST a kopii evidenčního listu z kmenové MŠ, mohou rodiče dětí z jiných mateřských škol, městské části Brno – Královo Pole, podávat prostřednictvím mailu ms_vackova@volny.cz, nebo vhodit do schránky MŠ.

Termín podávání žádostí je od 1. 3. 2023  do 31. 3. 2023.

Žádosti podané v jiném termínu nebudou akceptovány.

 

Informace od zřizovatele:

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 28.8. do 1.9.2023) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V MŠ Bulharská a MŠ Herčíkova 21 proběhne během letních prázdnin rekonstrukce.

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny: 

3.7.-14.7.2023 Mateřská škola, Brno, Vackova 70
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14
17.7.-28.7.2023 Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21
31.7.- 11.8.2023 Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Mateřská škola, Brno, Chodská 15
14.8.-25.8.2023 Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12
Mateřská škola, Brno, Chodská 52
8.8.-1.9.2023 MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2022/23

Vážení rodiče,

z důvodu rekonstrukce bude nový školní rok zahájen ve středu 7. 9. 2022. Už se na děti všechny moc těšíme 🙂

Kolektiv učitelek MŠ 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vydávání přihlášek:

 • od 1. 4. do 30. 4. 2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • od 1. 4. do 30. 4. 2021 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro

Kontakty:

Mgr. Dagmar Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

 • výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, ve středu 28. 4. 2022 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ

 

Sběr přihlášek:

 1.  pošlete do datové schránky: rxi6gd3
 2.  pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz
 3.  poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno
 4.  přinesete v den zápisu do MŠ:
 • pondělí  2. 5. 2022  13:00 – 15:00 hod.
 • úterý      3. 5. 2022  13:00 – 15:00 hod.

Je možné objednat přesný čas zápisu na tel.. 776 606 687 (aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

 

Ing. Magdalena Sladkovská

ředitelka školy