PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 1.7. do 14.7.2023

Naše mateřská škola bude zajišťovat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 1.7. do 14.7.2023 

Pokud budete děti přihlašovat do jiné než kmenové MŠ, řiďte se informacemi z webu konkrétní mateřské školy.

Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ:

Vyplněnou ŽÁDOST a kopii evidenčního listu z kmenové MŠ, mohou rodiče dětí z jiných mateřských škol, městské části Brno – Královo Pole, podávat prostřednictvím mailu ms_vackova@volny.cz, nebo vhodit do schránky MŠ.

Termín podávání žádostí je od 1. 3. 2023  do 31. 3. 2023.

Žádosti podané v jiném termínu nebudou akceptovány.

 

Informace od zřizovatele:

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 28.8. do 1.9.2023) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V MŠ Bulharská a MŠ Herčíkova 21 proběhne během letních prázdnin rekonstrukce.

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny: 

3.7.-14.7.2023 Mateřská škola, Brno, Vackova 70
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14
17.7.-28.7.2023 Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21
31.7.- 11.8.2023 Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Mateřská škola, Brno, Chodská 15
14.8.-25.8.2023 Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12
Mateřská škola, Brno, Chodská 52
8.8.-1.9.2023 MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku